Saturday, September 24, 2016

በቅርቡ ከእስር የተፈታቸው ሀያተል ኩብራ ነስረዲን በእስር ቤት ስለደረሰባት ሁሉ ትናገራለች | BBN TV

በቅርቡ ከሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ አባላት ጋር ከ እስር የተፈታችው ሀያተል ኩብራ ነስረዲን የቢቢኤን እንግዳ ሆና ቀርባለች:: የቢቢኤኑ ጋዜጠኛ አብዱረኢም አህመድ ሃያትን ስለ እስር ቤት ቆይታዋና በሌሎችም ጉዳዮች አነጋግሯታል – ይመልከቱት::


No comments:

Post a Comment